Helfo

Vi har direkte oppgjør med Helfo. Det er en betydelig hjelp for pasienten ved store og kostbare behandlinger. Når pasienten har en slik avtale om direkte oppgjør slipper pasienten å legge ut for den delen av behandlingen som er refusjonsberettiget. NB! De fleste må betale utgiftene til tannbehandlingen selv, men det finnes unntak:

 • 1. Sjelden medisinsk tilstand ( egen liste på www.helfo.no )

 • 2. Leppe-kjeve-ganespalte

 • 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

 • 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander ( organtransplantasjon, ulike krefttilstander, HIV / AIDS )

 • 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve ( tann- og kjeve kirurgisk behandlinger)

 • 6. Periodontitt ( tannkjøttsykdom)

 • 7. Tannutviklingsforstyrrelser ( medfødte tilstander)

 • 8. Bittanomalier ( tannregulering/ kjeveortopedi)

 • 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/ erosjon ( alvorlig tannslitasje)

 • 10. Hyposalivasjon ( munntørrhet)

 • 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer ( i munnhule eller på hud)

 • 12. Tannskade ved godkjent yrkeskade

 • 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade ( fritidsulykker)

 • 14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne ( tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

Hører du innenfor en av disse tilstandene/ tilfellene har du rett til støtte fra folketrygden. For mer informasjon spør tannlegen din eller se www.helfo.no

barn pusser tenner