Vi har ikke kontinuerlig tannlegevakt, men du kan forsøke å ringe Tannlege Follegg på Tlf 91785003. Dersom det er akutt tar hun pasienter frem til kl. 20.00, med forbehold at hun er tilgjengelig.

Copyright 2021 - Tannlege Follegg A.S. Kannikbakken 6,                    4005 Stavanger   Telefon 51520666 - Tannlegevakt 91785003