Tannlege Anne-Lill Kolle Follegg er utdannet tannlege fra universitetet i Oslo. Hun er Cand. odont. med eksamen fra 1997. 

 
Anne-Lill er medlem av Den Norske Tannlege-forening og er en ivrig kursdeltager. 
Den norske tannlegeforening har vedtatt regler for obligatorisk etterutdanning av tannleger. Yrkesaktive tannleger skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år. Tannlege Anne-Lill Kolle Follegg oppfyller kravet om etterutdanning.

I tillegg har hun studert kunsthistorie, fransk og litt ernæring.

Hun behersker også engelsk og tysk.

Anne.jpg