Kannikbakken 6
4005 Stavager
Kontor: 91785003
Tannlege Vakt: 91785003